Política de privacitat

EBRE SOFT CONSULTING SL és el Responsable del tractament de els seus dades personals i us informa que
aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril
(GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de mantenir una relació
comercial (en base a una relació contractual, obligació legal o interès legítim)i conservar-les durant no més
temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en
dictaminin la custòdia. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Així mateix, se us
informa que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de
limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-vos a EBRE SOFT CONSULTING SL a C/ CANVIS, 3 ENTL 1ª –
43500 TORTOSA (Tarragona). E-mail: manolo@ebresoft.cat i el de reclamació a www.aepd.es.